Jockey Club - FBCH
Jockey Club - BFP


Jockey Club Documents Meetings Stud Book Stats Racing Info Contact Downloads Links Pros

Info Pros
Update Meetings

BO 2016 03 on JC PROS

15/08/2016 Oostende
BELGERUK Cup 2016
BELGERUK 2016 - Score

Identificatieprocedure BCP
Procédure d'identification CBC

MEDEDELING - COMMUNICATION
Vanf nu worden nog enkel faxen op het nummer 065 47 03 11 ontvangen
Dorénavant, des fax sont uniquement reçus sur le n° 065 47 03 11.

Mededeling van Waregem Hippodroom
Renbaan Waregem gesloten voor alle trainingen op:
Woe. 21 september.
Do. 22 september.
Vr. 23 september.
Za. 24 september.
Vrijdag namiddag 30 september .
Zat. 1 oktober.

Dit wegens 2 Eventing wedstrijden.
Tom Ryckewaert

De Officiële Berichten zullen nog enkel op het online gedeelte van de web site www.jockey-club.be gepubliceerd worden onder de menu button "BO/OB"
Socioprofessionelen erkend door de BFP die in orde zijn met hun jaarlijks bijdrage en er nog geen toegang toe hebben, kunnen een code aanvragen met een mail aan dir@jockey-club.be. De username en het paswoord zullen per gewone postzending opgestuurd worden.

Les Avis Officiels ne seront publiés que sur la partie online du site web www.jockey-club.be sous les menu button " OB/BO ".
MLes socioprofessionnels reconnus par la FBCH en règle avec leur redevance annuelle et qui ne disposent pas encore d'un code d'accès, peuvent le demander par mail à dir@jockey-club.be. Le username et le mot de passe seront envoyés par mail ou par courrier ordinaire. .

Mons

Mons Ghlin
05/09/16
Results

galopherneming

Mons Ghlin
19/09/16
Results

Mons

Mons Ghlin
28/09/16
Partants

galopherneming

Mons Ghlin
17/10/16
Cond

Les informations publiées sur ce site valent publication au Bulletin Officiel.
De informaties die op deze site gepubliceerd worden, gelden als Officieel Bulletin

Disclaimer