Site officiel du Jockey-Club belge, asbl
Officiële site van de Belgische Jockey Club,
vzwJockey Club
Documents
Meetings
Stud Book
Racing Info
Contact
Downloads
Links Pros


Info Pros
Update Meetings

Berichten AUG/SEP 2014

Avis AOUT/SEP 2014

Jockeys & GR/Cav

De burelen van de Jockey Club zijn verhuisd naar de Terhulpsesteenweg 61 te 1180 Brussel. Tel en faxnummers blijven dezelfde.
Les bureaux du Jockey-Club sont déménagés au Chaussée de la Hulpe 61 à 1180 Bruxelles. Les numéros de tel et fax sont inchangés.

Identificatieprocedure voor paarden


Procédure d'identification des chevauxOR (60K)

Mons
10/11/14
Results

OR (60K)

Mons
24/11/14
Partants

OR (60K)

Mons
08/12/14
Cond

Les informations publiées sur ce site valent publication au Bulletin Officiel.
De informaties die op deze site gepubliceerd worden, gelden als Officieel Bulletin

Disclaimer