Jockey Club - FBCH
Jockey Club - BFP


Jockey Club Documents Meetings Stud Book Stats Racing Info Contact Downloads Links Pros

Info Pros
Update Meetings

BO 2016 02 on JC PROS

Identificatieprocedure BCP
Procédure d'identification CBC


Opgelet, een virus heeft de databank van de JC aangetast. Voorlopige startlijst onder andere vorm
Attention, un virus a atteint la base de donnée du Jockey Club. Liste des partantse dans une autre form

De Officiële Berichten zullen nog enkel op het online gedeelte van de web site www.jockey-club.be gepubliceerd worden onder de menu button "BO/OB"
Leden van de BFP - comité galop, die in orde zijn met hun jaarlijks lidgeld en er nog geen toegang toe hebben, kunnen een code aanvragen met een mail aan dir@jockey-club.be.
De username en het paswoord zullen per gewone postzending opgestuurd worden.

Les Avis Officiels ne seront publiés que sur la partie online du site web www.jockey-club.be sous les menu button " OB/BO ".
Membres de la FBCH - comité galop en règle avec leur cotisation annuelle et qui ne disposent pas encore d'un code d'accès, peuvent le demander par mail à dir@jockey-club.be.
Le username et le mot de passe seront envoyer par courrier ordinaire.

OR (60K)

Mons
18/04/16
Results

OR (60K)

Mons
02/05/16
Partants

OR (60K)

Mons
16/05/16
Cond

OR (60K)

Mons
30/05/16
Cond

Les informations publiées sur ce site valent publication au Bulletin Officiel.
De informaties die op deze site gepubliceerd worden, gelden als Officieel Bulletin

Disclaimer