Site officiel du Jockey-Club belge, asbl
Officiële site van de Belgische Jockey Club,
vzw


Jockey Club Documents Meetings Stud Book Stats Racing Info Contact Downloads Links Pros


Info Pros
Update Meetings

Berichten April 2015

Avis Avril 2015

Jockeys & GR/CavFITNESSLAND TROPHY 2015 FOR AMATEUR RIDERS

MONS GHLIN - Meeting 10.06.2015
Toutes les courses sont reouvertes aux tarifs des engagements via on line "eng" jusque le 02.06.15.
Alle rennen zijn heropend tot 02.06.15 aan het tarief van de inschrijvingen via on line "eng"

Identificatieprocedure voor paarden


Procédure d'identification des chevauxOR (60K)

Mons
11/05/15
Results

OR (60K)

Mons
27/05/15
Res Prov

OR (60K)

Mons
10/06/15
Poids

OR (60K)

Mons
29/06/15
Cond

Les informations publiées sur ce site valent publication au Bulletin Officiel.
De informaties die op deze site gepubliceerd worden, gelden als Officieel Bulletin

Disclaimer