Jockey Club - FBCH
Jockey Club - BFP


Jockey Club Documents Meetings Stud Book Stats Racing Info Contact Downloads Links Pros

Info Pros
Update Meetings

BO 2016 02 on JC PROS

Identificatieprocedure BCP
Procédure d'identification CBC


MEDEDELING - COMMUNICATION
Testen voor kandidaat trainers en jockeys : 22.06.2016 te Mons Ghlin
Inschrijving vóór 17.06.2016 bij de Jockey Club
Tests pour candidats entraineurs et jockeys le 22.06.2016 à Mons Ghlin
Inscriptions avant le 17.04.2016 au Jockey Club

De Officiële Berichten zullen nog enkel op het online gedeelte van de web site www.jockey-club.be gepubliceerd worden onder de menu button "BO/OB"
Leden van de BFP - comité galop, die in orde zijn met hun jaarlijks lidgeld en er nog geen toegang toe hebben, kunnen een code aanvragen met een mail aan dir@jockey-club.be.
De username en het paswoord zullen per gewone postzending opgestuurd worden.

Les Avis Officiels ne seront publiés que sur la partie online du site web www.jockey-club.be sous les menu button " OB/BO ".
Membres de la FBCH - comité galop en règle avec leur cotisation annuelle et qui ne disposent pas encore d'un code d'accès, peuvent le demander par mail à dir@jockey-club.be.
Le username et le mot de passe seront envoyer par courrier ordinaire.

OR (60K)

Mons
02/05/16
Results

OR (60K)

Mons
16/05/16
Results

OR (60K)

Mons
30/05/16
Partants

OR (60K)

Mons
22/06/16
Cond

Les informations publiées sur ce site valent publication au Bulletin Officiel.
De informaties die op deze site gepubliceerd worden, gelden als Officieel Bulletin

Disclaimer