Jockey Club - FBCH
Jockey Club - BFP


Jockey Club Documents Meetings Stud Book Stats Racing Info Contact Downloads Links Pros

Info Pros
Update Meetings

BO 2016 03 on JC PROS

Identificatieprocedure BCP
Procédure d'identification CBC

15/08/2016 Oostende
BELGERUK Cup 2016
Het bureel van de Jockey Club is gesloten van 25.07.16 t.e.m. 29.07.16.
Mails en fax worden geconsulteerd.
Le bureau du Jockey Club est fermé du 25.07.16 au 29.07.16. Les mails et fax sont consultés.

De Officiële Berichten zullen nog enkel op het online gedeelte van de web site www.jockey-club.be gepubliceerd worden onder de menu button "BO/OB"
Socioprofessionelen erkend door de BFP die in orde zijn met hun jaarlijks bijdrage en er nog geen toegang toe hebben, kunnen een code aanvragen met een mail aan dir@jockey-club.be. De username en het paswoord zullen per gewone postzending opgestuurd worden.

Les Avis Officiels ne seront publiés que sur la partie online du site web www.jockey-club.be sous les menu button " OB/BO ".
MLes socioprofessionnels reconnus par la FBCH en règle avec leur redevance annuelle et qui ne disposent pas encore d'un code d'accès, peuvent le demander par mail à dir@jockey-club.be. Le username et le mot de passe seront envoyés par mail ou par courrier ordinaire. .

OR (60K)

Oostende
25/07/16
Results

OR (60K)

Oostende
01/08/16
Forfaits

OR (60K)

Oostende
08/08/16
Eng

OR (60K)

Oostende
15/08/16
Cond

Les informations publiées sur ce site valent publication au Bulletin Officiel.
De informaties die op deze site gepubliceerd worden, gelden als Officieel Bulletin

Disclaimer