vzw Belgische Federatie voor Paardenwedrennen - Galop
asbl Fédération Belge des Courses Hippiques - Galop


BFP-Galop-FBCH Documents Meetings Stud Book Stats Racing Info Contact Downloads Links Pros

Info Pros
Update Meetings

Defi 3 ans

Stats Ed 15/04/2017

Bijz Richlijnen 2017
Dir Spec 2017

Procédure d'identification CBC
Identificatie procedure BCP

IDENTIFICATIECONTROLES IN OOSTENDE

Bij aankomst op de parking en voordat U Uw paard lost, dient U Uw stal- en polsbandjes te gaan afhalen. De voor U aangeduide stal zal voor u opengemaakt worden door een medewerker. Het paspoort van uw paard dient afgegeven te worden in het lokaal van de dierenarts (uitgang paddock)
De chipcontrole van uw paard zal gebeuren na het opzadelen en bij het buitenkomen van de kelder voor dat U naar de paddock gaat.
Paarden die niet voor de ren de chipcontrole ondergaan hebben zullen gediskawalificeerd worden.
Na de ren dienen de 7 eerste geplaatste paarden terug een chipcontrole te ondergaan in de paddock vooraleer deze te verlaten .
We rekenen op uw medewerking zodanig dat de rennen geen vertraging oplopenHIPPODROME DE WALLONIE


De piste te Mons is niet toegankelijk voor training op 24/06 tem 09/07 & van 13/07 tem 16/07
La piste de Mons n'est pas accecible du 24/06 au 09/07 (incl) & du 13/07 au 16/07 (incl)


Mons

Mons Ghlin
09/06/17
Results

galopherneming

Mons Ghlin
26/06/17
Results

Oostende1307012

Oostende
03/07/17
NA BI - AS

Oostende1307012

Oostende
10/07/17
Eng

Les informations publiées sur ce site valent publication au Bulletin Officiel.
De informaties die op deze site gepubliceerd worden, gelden als Officieel Bulletin

Disclaimer